Från källan till sjön - Vatten och pedagogik. Vi kommer till er skola och bygger med barn och skolpersonal. Kursen varvar teori och praktik och vi bygger tillsammas ett pedagogiskt vattenmotiv som fungerar som permanent lekanläggning efter kursens slut.
KURSER
Skulptur och modellering. Upptäck naturens formvärld med hjälp av lera, gips, murbruk eller stuckmodellering. Detta är kurs där deltagarna snabbt får en känsla för naturens formspråk. Vi arbetar i den organiska formvärlden och med formförvandling “ metamorfos”.
Flowform och vatten. Vi ger oss in i processen att skapa en flowform och en meanderbäck. Iaktagande av vattenrörelser genom experiment och besök vid ett naturligt vattendrag lär oss om vattnets väg. Kurseltagarna arbetar sedan själva under handledning med rinnande vatten och lera.
Vatten i trädgård och landskap. I denna kurs vävs estetik och ekologi samman. Temat är ekologisk vattenhushållning både det lilla och stora landskapet. Kursdeltagarna får teoretiska och praktiska kunskaper i praktisk trädgårdsdammanläggning och permakultur. Skötsel av trädgårdsdammar och stadsfontäner, liksom konstruerade våtmarker för rening av avlopp.
Kurserna leds av Nigel Wells och hålls i Virbela ateljés lokaler eller hos beställaren.
Vatten och form i naturen. Mellan ordning och kaos. Det finns en formvärld i strömmande vatten som vi lär känna genom att se, experimentera, teckna och modellera med strömmande vatten.
Längre eller kortare kurser handleds efter deltagarnas behov, allt från några timmar till flera veckor.
Nedan kan du se ett urval av de kurser vi handleder.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Från källan till sjön - Vatten och pedagogik. Vi kommer till er skola och bygger med barn och skolpersonal. Kursen varvar teori och praktik och vi bygger tillsammas ett pedagogiskt vattenmotiv som fungerar som permanent lekanläggning efter kursens slut.
KURSER
Skulptur och modellering. Upptäck naturens formvärld med hjälp av lera, gips, murbruk eller stuckmodellering. Detta är kurs där deltagarna snabbt får en känsla för naturens formspråk. Vi arbetar i den organiska formvärlden och med formförvandling “ metamorfos”.
Flowform och vatten. Vi ger oss in i processen att skapa en flowform och en meanderbäck. Iaktagande av vattenrörelser genom experiment och besök vid ett naturligt vattendrag lär oss om vattnets väg. Kurseltagarna arbetar sedan själva under handledning med rinnande vatten och lera.
Vatten i trädgård och landskap. I denna kurs vävs estetik och ekologi samman. Temat är ekologisk vattenhushållning både det lilla och stora landskapet. Kursdeltagarna får teoretiska och praktiska kunskaper i praktisk trädgårdsdammanläggning och permakultur. Skötsel av trädgårdsdammar och stadsfontäner, liksom konstruerade våtmarker för rening av avlopp.
Kurserna leds av Nigel Wells och hålls i Virbela ateljés lokaler eller hos beställaren.
Vatten och form i naturen. Mellan ordning och kaos. Det finns en formvärld i strömmande vatten som vi lär känna genom att se, experimentera, teckna och modellera med strömmande vatten.
Längre eller kortare kurser handleds efter deltagarnas behov, allt från några timmar till flera veckor.
Nedan kan du se ett urval av de kurser vi handleder.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se