Fornskeppet. Stålskulptur i rondell uppförd i Fornhöjens centrum Södertälje 2002
Fornskeppet.
SKULPTUR
Vi har under åren utfört flera offentliga utsmyckningsuppdrag samt offentliga konstverk. Vi utgår alltid från den plats där verket skall placeras, och lägger stor vikt vid materialval för att optimera det estetiska uttrycket i kombination med hållbarhet och säkerhet. Naturens formspråk är ett ledord för oss i skapandeprocessen.
I Galleriet finns fler skulpturprojekt.
Vattenskulptur Virvlande Valar.
Arbetsflöde från modell till färdig skulptur i rostfritt stål.
Många av de konstverk vi skapar innehåller både mekanisk och elektronisk teknik som är nödvändig för funktionen, men ej får störa det estetiska. Vi vet hur man får till det.
Tekniska lösningar för ett vattenkonstverk med inbyggd vattentank och pump.
Plaskdämpare sätts på plats.
Diskret låg/högvattenkontroll.
Färdigställt konstverk.
Modell.
Tillverkning rörbockning och svets
Fundament & montage
Färdigställt tkonstverk
Modell.
Vattensten på fundament med ljuddämpad pump.
Vi arbetar i en mångfald av olika material som väljs med omsorg för att förstärka det estetiska, samt säkerställa hållfasthet och hållbarhet under många år.
Vi har specialkompetens i avancerad formteknik för betonggjutning. Vi tillverkar våra egna gjutformar och även gjutformar på beställning.
Gjutformstillverkning, renovering.
Renovering av gjutformar.
Inredning av en form inför gjutning.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Vattenskulptur privat trädgård
Fornskeppet. Stålskulptur i rondell uppförd i Fornhöjens centrum Södertälje 2002
Fornskeppet.
SKULPTUR
Vattenskulptur Virvlande Valar.
Arbetsflöde från modell till färdig skulptur i rostfritt stål.
Många av de konstverk vi skapar innehåller både mekanisk och elektronisk teknik som är nödvändig för funktionen, men ej får störa det estetiska. Vi vet hur man får till det.
Tekniska lösningar för ett vattenkonstverk med inbyggd vattentank och pump.
Plaskdämpare sätts på plats.
Diskret låg/högvattenkontroll.
Färdigställt konstverk.
Modell.
Tillverkning rörbockning och svets
Modell.
Vattensten på fundament med ljuddämpad pump.
Vi arbetar i en mångfald av olika material som väljs med omsorg för att förstärka det estetiska, samt säkerställa hållfasthet och hållbarhet under många år.
Vi har specialkompetens i avancerad formteknik för betonggjutning. Vi tillverkar våra egna gjutformar och även gjutformar på beställning.
Gjutformstillverkning, renovering.
Inredning av en form inför gjutning.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Vattenskulptur privat trädgård