Vattenträdgård
Att skapa en bra och intressant vattenträdgård kräver kunskaper i byggteknik, vattenbiologi, botanik och landskapsarkitektur precis som konstnärlig kunskap behövs vid själva anläggandet av vattenträdgården. Varenda sten har ju sina unika möjligheter och det är först på plats det går att avgöra den exakta placeringen.
Virbela Ateljé har både erfarenheten och blicken för helheten för att förstå kundens önskemål och omsätta dem till verklighet för att skapa bästa möjliga utomhusmiljö inom ramen för en given budget. I vårt arbete strävar vi också efter att skapa en så ekologiskt hållbar anläggning som möjligt.
T
Landskap och park
Japaninsirerad design på en innergård mellan höghus.
Drottning Silvias barnsjukhus Göteborg. Lekterapins innergård förädlas med vattenlek, pergolas, spaljeér, och spännande lekmotiv för att skapa en läkande trädgård där växtlighet kan spira och klättra så gröna rum skapas.
Före
Efter
Lekmiljö innergård.
Östra kajen Jönköping.
Willans park Växjö.
Natursten med vatten.
Innergård i ett bostadsområde.
Gågata stadscentrum.
Skolgård.
Ljudet av ett lätt porlande källa eller pulserande vatten har en meditativ inverkan på de flesta av oss. Pulserande Flowforms eller Vattenkonst med en stillsamt porlande källa är väl lämpade motiv för kyrkorummet eller kyrkogårdar. En av utmaningarna vid utformning av ett vattenkonstverk är att tekniskt forma ljudbilden, och se till att pumpljud och oönskat plaskande reduceras till ett minimum. Virbela Ateljé har lång erfarenheten av hur man integrerar avancerad teknik i vattenkonstverk för att skapa optimerad funktionalitet, utan att göra avkall på estetik eller ljudbild.
Renoverad damm med vattenkonst Swirler. Boo kyrkogård.
Ljushållare med små Flowforms utförd i metall. Vikenkyrkan Karlstad.
Vattensten Millstone på klinkersatt fundament. Vadstena gravkapell.
Vattenkonst Ashdown. Nynäshamns kyrkogård.
Innergårdar stadsmiljö
Kyrkogårdar
Bad-damm med växtbädd för vattenrening.Flowformvattentrappa Akalla för syresättning av vattnet. Ett fällt ekträd från området tas tillvara och omvandlas till skulpturer, naturträstolpar och sittbänkar.
Koifiskdamm i naturträdgård med växtbädd för vattenrening.
Uppbyggt vattenfall med bäck.
Virbela Ateljé erbjuder projektering, design och anläggning av vattenparker och större dammar i offentliga miljöer. Vi har lång erfarenhet av att utföra större projekt med estetisk utformning, dimensionering och utförande av väl fungerande lättskötta vattenanläggningar.
Vattentrappa Sevenfold.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Entre till trädgårdspark.
Vattenträdgård
Att skapa en bra och intressant vattenträdgård kräver kunskaper i byggteknik, vattenbiologi, botanik och landskapsarkitektur precis som konstnärlig kunskap behövs vid själva anläggandet av vattenträdgården. Varenda sten har ju sina unika möjligheter och det är först på plats det går att avgöra den exakta placeringen.
Virbela Ateljé har både erfarenheten och blicken för helheten för att förstå kundens önskemål och omsätta dem till verklighet för att skapa bästa möjliga utomhusmiljö inom ramen för en given budget. I vårt arbete strävar vi också efter att skapa en så ekologiskt hållbar anläggning som möjligt.
T
Landskap och park
Före
Efter
Östra kajen Jönköping.
Willans park Växjö.
Natursten med vatten.
Innergård i ett bostadsområde.
Gågata stadscentrum.
Skolgård.
Ljudet av ett lätt porlande källa eller pulserande vatten har en meditativ inverkan på de flesta av oss. Pulserande Flowforms eller Vattenkonst med en stillsamt porlande källa är väl lämpade motiv för kyrkorummet eller kyrkogårdar. En av utmaningarna vid utformning av ett vattenkonstverk är att tekniskt forma ljudbilden, och se till att pumpljud och oönskat plaskande reduceras till ett minimum. Virbela Ateljé har lång erfarenheten av hur man integrerar avancerad teknik i vattenkonstverk för att skapa optimerad funktionalitet, utan att göra avkall på estetik eller ljudbild.
Ljushållare med små Flowforms utförd i metall. Vikenkyrkan Karlstad.
Vattenkonst Ashdown. Nynäshamns kyrkogård.
Innergårdar stadsmiljö
Kyrkogårdar
Bad-damm med växtbädd för vattenrening.Flowformvattentrappa Akalla för syresättning av vattnet. Ett fällt ekträd från området tas tillvara och omvandlas till skulpturer, naturträstolpar och sittbänkar.
Koifiskdamm i naturträdgård med växtbädd för vattenrening.
Uppbyggt vattenfall med bäck.
Virbela Ateljé erbjuder projektering, design och anläggning av vattenparker och större dammar i offentliga miljöer. Vi har lång erfarenhet av att utföra större projekt med estetisk utformning, dimensionering och utförande av väl fungerande lättskötta vattenanläggningar.
Vattentrappa Sevenfold.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Entre till trädgårdspark.