Virbela Ateljé
Nigel Wells Är utbildad skulptör, trädgårdsmästare, byggnadsingenjör och hantverkspedagog. Driver Virbela Ateljé i Sverige sedan 1987 och brinner för ekologi, filosofi och Permakultur och arbetar med formgivning av landskap och trädgårdar, innegårdar, lekplatser, vattenträdgårdar och våtmarksreningsanläggningar. Har skapat ett stort antal Flowforms, skulpturer och vattenskulpturer. Nigel är mycket omtyckt som kursledare.
Ateljéns historia I Sverige bildades Virbela Ateljé 1986, av Nigel Wells, skulptör, trädgårdsmästare och tidigare byggnadsingenjör, för att möta efterfrågan på Flowforms vattentrappor och biodammar. Företagets aktiviteter har under åren utvecklats och är idag största leverantören i Skandinavien av Flowforms. Virbela Ateljé är ansluten till International Flowform Association (I.F.A.) som arbetar med forskning och utveckling för en ökad förståelse för vattenrörelser och flowformteknik. Virbela ateljé är en av grundarna till Healing Water Institute som arbetar för ökad helhetssyn på vatten och vattnets natur. Ordet Virbela kommer från det tyska ordet wirbel som betyder virvel. Virbela och Virbela Flowform är namngivna av det team som arbetade runt John Wilkes efter hans upptäckt år 1970 av flowformfenomenet. I det teamet ingick bland andra Nigel Wells som också är en av grundarna till Virbela Flowdesign Research Institute.
P-A Carlsson Är utbildad Skulptör/ Designer/ Tekniker som hanterar både datorer och motorsåg med glädje. Har tidigare arbetat som processtekniker, eltekniker, programmerare, Ingenjör, projektledare och grovsnickare, finsnickare. Gillar att vara i gränslandet mellan estetik och teknik. Började arbeta med Virbela Ateljé 2008 efter tre års skulpturutbildning.
Med naturens och livets processer som utgångspunkt och inspiration.
Ateljéns verksamhetsområden: • Vattenskulptur och skulptur i offentliga eller privata miljöer. • Design och Anläggning av landskap, innegårdar, vattenträdgårdar, dammar och vattentrappor. • Pedagogisk vattenlek för skolgårdar och lekparker. • Försäljning och tillverkning av Flowforms, vattentrappor och dammtillbehör. • Kursverksamhet, föredrag och pedagogiska arrangemang. • Ekologiska reningsanläggningar för avloppsvatten; konsult, projektering och design.    Utgångspunkten för Virbela Ateljé är ett helhetstänkande där kretsloppet, människan,    vattnet och naturen får råda.
Konstnärligt arbetar vi med en formgivning som har naturens och livets processer som utgångspunkt, och som källa till vår inspiration. Som konstnärer rör vi oss hela tiden mellan polariteter, rytmer, formutveckling, och förvandlingar. Vi tror också på inspiration som konstnärligt budskap snarare än provokation. Historisk sett har Virbela ateljé vuxit vid sidan av och i samarbete med John Wilkes som uppfann Flowformen, vattenforskaren Teodor Schwenk, Viktor Schauberger, m. fl.
Att arbeta med skulptur och vatten kräver gedigen kunskap om en mångfald av material och i avancerat hantverk. Vår strävan är inte enbart att utnyttja materialen, utan vi vill lyfta fram dess allra bästa egenskaper. Vi lyssnar och handlar efter materialen, finner rytm och polaritet och skapar liv i dem. Under den skapande processen lär vi känna materialen och dess samspel med motivet. Vi utforskar också vattnets och rörelsens principer och deras sammanhang i förhållande till oss själva. Ur rörelse uppstår nämligen form – vare sig det är vatten, luft, stenar, djur eller människor som rör sig. Vi har också sett att alla levande organismer blir till ur en långsam rörelse av ämnen och energier runt omkring en kropp och vi finner detta oerhört intressant.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Virbela Ateljé
Nigel Wells Är utbildad skulptör, trädgårdsmästare, byggnadsingenjör och hantverkspedagog. Driver Virbela Ateljé i Sverige sedan 1987 och brinner för ekologi, filosofi och Permakultur och arbetar med formgivning av landskap och trädgårdar, innegårdar, lekplatser, vattenträdgårdar och våtmarksreningsanläggningar. Har skapat ett stort antal Flowforms, skulpturer och vattenskulpturer. Nigel är mycket omtyckt som kursledare.
Ateljéns historia I Sverige bildades Virbela Ateljé 1986, av Nigel Wells, skulptör, trädgårdsmästare och tidigare byggnadsingenjör, för att möta efterfrågan på Flowforms vattentrappor och biodammar. Företagets aktiviteter har under åren utvecklats och är idag största leverantören i Skandinavien av Flowforms. Virbela Ateljé är ansluten till International Flowform Association (I.F.A.) som arbetar med forskning och utveckling för en ökad förståelse för vattenrörelser och flowformteknik. Virbela ateljé är en av grundarna till Healing Water Institute som arbetar för ökad helhetssyn på vatten och vattnets natur. Ordet Virbela kommer från det tyska ordet wirbel som betyder virvel. Virbela och Virbela Flowform är namngivna av det team som arbetade runt John Wilkes efter hans upptäckt år 1970 av flowformfenomenet. I det teamet ingick bland andra Nigel Wells som också är en av grundarna till Virbela Flowdesign Research Institute.
P-A Carlsson Är utbildad Skulptör/ Designer/ Tekniker som hanterar både datorer och motorsåg med glädje. arbetat som processtekniker, eltekniker, programmerare, Ingenjör, projektledare och grovsnickare, finsnickare. Gillar att vara i gränslandet mellan estetik och teknik. Började arbeta med Virbela Ateljé 2008 efter tre års skulpturutbildning.
Med naturens och livets processer som utgångspunkt och inspiration.
Ateljéns verksamhetsområden: • Vattenskulptur och skulptur i offentliga eller privata miljöer. • Design och Anläggning av landskap, innegårdar, vattenträdgårdar, dammar och vattentrappor. • Pedagogisk vattenlek för skolgårdar och lekparker. • Försäljning och tillverkning av Flowforms, vattentrappor och dammtillbehör. • Kursverksamhet, föredrag och pedagogiska arrangemang. • Ekologiska reningsanläggningar för avloppsvatten; konsult, projektering och design.    Utgångspunkten för Virbela Ateljé är ett helhetstänkande där kretsloppet, människan,    vattnet och naturen får råda.
Konstnärligt arbetar vi med en formgivning som har naturens och livets processer som utgångspunkt, och som källa till vår inspiration. polariteter, rytmer, formutveckling, och förvandlingar. budskap snarare än provokation. Historisk sett har Virbela ateljé vuxit vid sidan av och i samarbete med John Wilkes som uppfann Flowformen, vattenforskaren Teodor Schwenk, Viktor Schauberger, m. fl.
Att arbeta med skulptur och vatten kräver gedigen kunskap om en mångfald av material och i avancerat hantverk. Vår strävan är inte enbart att utnyttja materialen, utan vi vill lyfta fram dess allra bästa egenskaper. Vi lyssnar och handlar efter materialen, finner rytm och polaritet och skapar liv i dem. Under den skapande processen lär vi känna materialen och dess samspel med motivet. Vi utforskar också vattnets och rörelsens principer och deras sammanhang i förhållande till oss själva. Ur rörelse uppstår nämligen form – vare sig det är vatten, luft, stenar, djur eller människor som rör sig. Vi har också sett att alla levande organismer blir till ur en långsam rörelse av ämnen och energier runt omkring en kropp och vi finner detta oerhört intressant.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se