BDT (bad, disk, och tvättvatten) kan året runt tas omhand lokalt i trädgården med en slamvassbädd i kombination med en reningsdamm och därefter infiltrering i mark. Aquairis avloppsrening anpassas efter lokala omständigheter och behov, vilka bestämmer hur anläggningen behöver sättas samman. Konstruktionsmaterialen är så långt som möjligt miljövänliga, t. ex. betong, lera, sten, gummiduk, och återvinningsbar plast. Överskottsvatten kan användas för bevattning, och rätt anlagd blir reningsanläggningen ett vackert tillskott med biologiskt ökad mångfald i trädgården. Inga oönskade dofter avges. Ingen slamtömning. Fungerar året runt i södra och mellersta Sverige. Enkel skötsel och låga driftskostnader. Kan dimensioneras för ett eller flera hushåll. Avloppsreningen blir en vacker del av trädgården.
Resorbtionsbädd. Överskott av renat vatten rinner ut i mark.
Rening av BDT avloppsvatten i en funktionell och vacker anläggning.
Slamvassbädden är det första steget i reningen, den både avskiljer och komposterar fast partiklar. Näringsämnen omvandlas och tas upp via  växternas rötter och blir till biomassa.  Slamvassbädd.
1.  Slamvassbädd, med mull och sandskikt. 2.  Resorptionsbädd
Aquairis BDT avloppsrening finns i: Eskilstuna kommun Gnesta kommun Borgholms kommun Norrtälje kommun Södertälje kommun Vingåkers kommun
Virbela Ateljé projekterar och anlägger större biologiska reningsanläggningar bestående av en kombination av vassbäddar, rotzonsanläggningar, biodammar, fakultativa dammar, Flowforms, meanderdiken, fosforbindande bäddar och konstruerade våtmarker. Lokala omständigheter och behov bestämmer hur anläggningen sätts samman. Kontakta oss för konsultation eller offert.
Reningsparker vi varit med och projekterat: • Yttrejärna Kulturcentrum, Järna, dammar med Flowforms. Helavlopp. • Vidaråsen landsby, Norge, Dammar/våtmarker med Flowforms. Helavlopp. • Solborggården, Norge, Dammar med Flowforms.  Helavlopp • Tovetorp, Stockholms Universitets forskningsstation,Dammar + rotzon + Flowforms. Helavlopp • Björkö Friskola, dammar, våtmark, rotzon. helavlopp. • Tullgarns Slott, vattentrappor till reningsdammar. helavlopp • Brogärde Mikaelgården, Järna, Rotzonfilter, biodamm med Flowforms, markbädd, fosforfälla. Helavlopp
Reningsparker och våtmarker för avlopp
Gå till Avlopp
BDT AVLOPPSRENING
Biodamm. Biodammen är andra steget i reningen med växtzoner och en stor anliggningsyta i singelfiltret för mikroorganismer. Vattentrappan med sin puls ger en behaglig ljudbild samtidigt som den effektivt syresätter dammvattnet.
Resorbtionsbädd. Överskott av renat vatten rinner ut i mark.
Reningsgrad BDT slamvassbädd med damm.
Provtagningen för reningsgraden är utförd på en BDT-reningsanläggning för enskilt hushåll i inloppet till vassbädden och i utloppet från dammen.
Slamvassbädden är det första steget i reningen, den både avskiljer och komposterar fast partiklar. Näringsämnen omvandlas och tas upp via  växternas rötter och blir till biomassa.  Slamvassbädd.
1.  Slamvassbädd, med mull och sandskikt. 2.  Utlopp till dammen    3.  Vassväxter och singelfilter  4.  Flowform-vattentrappa 5.  Pumpbrunn och breddavlopp    6.  Resorptionsbädd
Virbela Ateljé har lång erfarenhet av biologisk vattenrening. Vi kan hjälpa er med ansökningshandlingar, projektering, design, anläggning och uppföljning av reningsgrad genom provtagning.  Kontakta oss för konsultation eller offert.
Produktblad
Specifikation
Aquairis slamvassbädd med biodamm för sommarstuga.
Gå till Stora Avloppsanläggningar
Rening av Avlopp
Avlopp med vattentoalett i hushållet innehåller betydligt mer näringsämnen och slam än BDT-avlopp. För att få en bra rening behöver slammet brytas ner och tas omhand ihop med en effektiv rening av kväve och fosfor.
För helavlopp är vi återförsäljare av:  Alnarp Cleanwater ACT system Ett helt biologiskt reningssystem för helavlopp. Fördelar med biologisk rening Ingen slamtömning Inga kemikalier Framtidssäkert Kontakta oss för konsultation eller offert.
Aquairis slamvassbädd med biodamm för helårsavlopp.
BDT för sommarstuga
1.
2.
För sommarstugor är belastningen mestadels på sommarhalvåret när växtbädden är mest biologiskt aktiv. Därför passar det med en mindre slamvassbädd som släpper ut direkt till en resorptionsbädd under mark.
BDT för helårsavlopp
Specifikation
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
BDT (bad, disk, och tvättvatten) kan året runt tas omhand lokalt i trädgården med en slamvassbädd i kombination med en reningsdamm och därefter infiltrering i mark. Aquairis avloppsrening anpassas efter lokala omständigheter och behov, vilka bestämmer hur anläggningen behöver sättas samman. Konstruktionsmaterialen är så långt som möjligt miljövänliga, t. ex. betong, lera, sten, gummiduk, och återvinningsbar plast. Överskottsvatten kan användas för bevattning, och rätt anlagd blir reningsanläggningen ett vackert tillskott med biologiskt ökad mångfald i trädgården. Inga oönskade dofter avges. Ingen slamtömning. Fungerar året runt i södra och mellersta Sverige. Enkel skötsel och låga driftskostnader. Kan dimensioneras för ett eller flera hushåll. Avloppsreningen blir en vacker del av trädgården.
Rening av BDT avloppsvatten i en funktionell och vacker anläggning
Aquairis BDT avloppsrening finns i: Eskilstuna kommun Gnesta kommun Borgholms kommun Norrtälje kommun Södertälje kommun Vingåkers kommun
Virbela Ateljé projekterar och anlägger större biologiska reningsanläggningar bestående av en kombination av vassbäddar, rotzonsanläggningar, biodammar, fakultativa dammar, Flowforms, meanderdiken, fosforbindande bäddar och konstruerade våtmarker. Lokala omständigheter och behov bestämmer hur anläggningen sätts samman. Kontakta oss för konsultation eller offert.
Reningsparker vi varit med och projekterat: • Yttrejärna Kulturcentrum, Järna, dammar med Flowforms. Helavlopp. • Vidaråsen landsby, Norge, Dammar/våtmarker med Flowforms. Helavlopp. • Solborggården, Norge, Dammar med Flowforms.  Helavlopp • Tovetorp, Stockholms Universitets forskningsstation,Dammar + rotzon + Flowforms. Helavlopp • Björkö Friskola, dammar, våtmark, rotzon. helavlopp. • Tullgarns Slott, vattentrappor till reningsdammar. helavlopp • Brogärde Mikaelgården, Järna, Rotzonfilter, biodamm med Flowforms, markbädd, fosforfälla. Helavlopp
Reningsparker och våtmarker för avlopp
BDT AVLOPPSRENING
Reningsgrad BDT slamvassbädd med damm.
Provtagningen för reningsgraden är utförd på en BDT-reningsanläggning för enskilt hushåll i inloppet till vassbädden och i utloppet från dammen.
Virbela Ateljé har lång erfarenhet av biologisk vattenrening. Vi kan hjälpa er med ansökningshandlingar, projektering, design, anläggning och uppföljning av reningsgrad genom provtagning.  Kontakta oss för konsultation eller offert.
Produktblad
Aquairis slamvassbädd med biodamm för sommarstuga.
Rening av Avlopp
Avlopp med vattentoalett i hushållet innehåller betydligt mer näringsämnen och slam än BDT-avlopp. För att få en bra rening behöver slammet brytas ner och tas omhand ihop med en effektiv rening av kväve och fosfor.
För helavlopp är vi återförsäljare av:  Alnarp Cleanwater ACT system Ett helt biologiskt reningssystem för helavlopp. Fördelar med biologisk rening Ingen slamtömning Inga kemikalier Framtidssäkert Kontakta oss för konsultation eller offert.
Aquairis slamvassbädd med biodamm för helårsavlopp.
BDT för sommarstuga
1.
2.
För sommarstugor är belastningen mestadels på sommarhalvåret när växtbädden är mest biologiskt aktiv. Därför passar det med en mindre slamvassbädd som släpper ut direkt till en resorptionsbädd under mark.
BDT för helårsavlopp
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se