VATTENLEK
Naturligt strömmar vatten sällan i raka fåror, vattnet hittar ofta sin egen väg fram och slingrar sig fram i meandersvängar med vågformationer på ytan och strömmningsmönster i botten. Virbela vattenlekar visar de naturliga vattenrörelserna, och uppmuntrar barn till lek med strömmande vatten. Virbela Ateljé har ett antal färdigdesignade vattenlekar, men bygger även platsanpassade vattenlekar.
Virbela Ateljé lekbäckar gör lekplatser, lekparker,skolgårdar och förskolegårdar till en ny och inspirerande miljö för barn och vuxna. Lekbäckarna är en utelekplats men samtidigt en skulptural och estetiskt tilltalande mötesplats med vatten i rörelse, vattenljud, sittplatser med mera - genom alla årstider. Lekbäcken är en självklar plats för barnens utomhuslek och ger många olika och viktiga upplevelsemöjligheter på en kort sträcka.
Vattenlek är pedagogiskt!
BLÅ BÄCKEN
STENSUND LEK
ORMVIRVEL LEK
LEKBÄCKAR
STRÖMSTENAR
HANDPUMP
En Virbela Ateljé lekbäck eller vattenbana är säker, rolig, pedagogisk, robust, originell, frostbeständig och lätt att göra ren men den har också flera pedogiska vinster: • Barn får leka, och genom leken upptäcka och göra erfarenheter om vatten. • Upplevelser som ger grunden till kemi, fysik, geologi, botanik,    hydraulik, biologi, zoologi och ekologi. • Stimulerar experimentlust och fantasi i lek. Virbela Ateljé har en mångårig erfarenhet av att designa och bygga vattenlekar för och med barn. Vi hjälper er att planera för olika vattenmotiv på lekplatsen eller skolgården.
VATTENLEK
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
VATTENTUNNA
VATTENLEK
Naturligt strömmar vatten sällan i raka fåror, vattnet hittar ofta sin egen väg fram och slingrar sig fram i meandersvängar med vågformationer på ytan och strömmningsmönster i botten. Virbela vattenlekar visar de naturliga vattenrörelserna, och uppmuntrar barn till lek med strömmande vatten. Virbela Ateljé har ett antal färdigdesignade vattenlekar, men bygger även platsanpassade vattenlekar.
Virbela Ateljé lekbäckar gör lekplatser, lekparker,skolgårdar och förskolegårdar till en ny och inspirerande miljö för barn och vuxna. Lekbäckarna är en utelekplats men samtidigt en skulptural och estetiskt tilltalande mötesplats med vatten i rörelse, vattenljud, sittplatser med mera - genom alla årstider. Lekbäcken är en självklar plats för barnens utomhuslek och ger många olika och viktiga upplevelsemöjligheter på en kort sträcka.
Vattenlek är pedagogiskt!
BLÅ BÄCKEN
LEKBÄCKAR
STRÖMSTENAR
HANDPUMP
En Virbela Ateljé lekbäck eller vattenbana är säker, rolig, pedagogisk, robust, originell, frostbeständig och lätt att göra ren men den har också flera pedogiska vinster: • Barn får leka, och genom leken upptäcka och göra erfarenheter om vatten. • Upplevelser som ger grunden till kemi, fysik, geologi, botanik,    hydraulik, biologi, zoologi och ekologi. • Stimulerar experimentlust och fantasi i lek. Virbela Ateljé har en mångårig erfarenhet av att designa och bygga vattenlekar för och med barn. Vi hjälper er att planera för olika vattenmotiv på lekplatsen eller skolgården.
VATTENLEK
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se