Virbela Ateljé lekbäckar och vattenbanor gör lekplatser, skolgårdar och förskolegårdar till en ny och inspirerande lekmiljö för barn och vuxna. Vi skulpterar och bygger lekbäcken på plats anpassad till den omgivande miljön. I lekbäcken bygger vi in flera olika vattenrörelsemoment t. ex. källsprång, fors, vattenfall meanderslinga, bakvatten, hamn, virvel och en eller flera dammar. Säkerheten är viktig! Trampytorna på lekbäcken byggs så horisontella som möjligt så barnen ska få ett säkert fotfäste. Vattendammar görs alltid grunda. Vi skapar i platsgjuten frostbeständig, armerad betong som kan färgas när den härdat. Vattenleksbygget kan utföras som kurs ihop med pedagoger, föräldrar, eller barn. Upphöjda flyttbara lekbäckar är också möjliga, liksom vattenlekar huggna ur ekstockar. För att lyfta och dämma vattnet används en självsugande handpump och dammluckor i rostfritt stål. Virbela Ateljé ritar och designar anpassade Vattenlekar, vattenbanor, lekskulpturer med eller utan vatten för alla lekmiljöer. Kontakta oss för idéskiss/ offert.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se