Uppfinnaren Leonardo Da Vinci tyckte om att leka, iaktta och teckna vatten som strömmar i rännor. Hur blev svallvågorna? Hur rörde sig vattnet under ytan efter olika objekt? Med ”Da Vinci” bordet kan betraktaren leka genom att justera lutningen och se vad som händer i och på vattnet, tack vare ett färgämne i vattnet. En elektrisk pump cirkulerar vattnet.
Produktblad
Prislista
Video
Montern är skapad för lång livslängd, och utförd i hållbara material. Kräver strömtillförsel.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se