Varför slingrar ån? Meander kallas fenomenet i naturen. Orsaken ligger i ett samspel mellan vattnets egna rörelsemönster och det omgivande landskapets beskaffenhet. Vad händer när man släpper vatten på polerad yta? Det slingrar ändå! Vid slutet av skivan ser man ”coanda” effekten, där vattnet håller i sig i den bakåtböjda plåten.
Produktblad
Prislista
Video
Montern är skapad för lång livslängd, och utförd i hållbara material.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se