Här kan betraktaren upptäcka vad kärlens form har för betydelse för hur lätt vattnet strömmar. I det fyrkantiga kärlet med hörn över allt går det knappast att bilda en virvel. Cylindern med plan botten går lättare. Cylindern med rund botten går lättast.
Produktblad
Prislista
Video
Montern är skapad för lång livslängd, och utförd i hållbara material.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se