I virveltratten kan betraktaren studera formen på en vattenvirvel, och upptäcka att den egentligen är en virvel av luft i vatten. Genom att variera cirkulationsflödet kan man se att snabbare cirkulation tydliggör olika skikt av vatten vid sidan av lufttratten. Dessa skikt skruvar sig ner längs hela röret mot botten och liknar en smal sträng i röret under behållaren. Den strömmar inte rakt som man kunde förvänta sig. Runt om luftsträngen ser man partiklar som snurrar horisontellt runt luft strängen som åker uppåt.
Produktblad
Prislista
Video
Montern är skapad för lång livslängd, och utförd i hållbara material. Kräver strömtillförsel.
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se